Doprava a Reklamácie

Vaša objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:

 • identifikačné údaje zákazníka (kupujúceho), t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo
 • jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. referenčné číslo tovaru, presný názov tovaru a jeho špecifické vlastnosti, cenu tovaru za 1 kus, cenu tovaru spolu, množstvo tovaru (počet objednaných kusov)
 • presné miesto dodania tovaru
 • identifikačné údaje osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi zákazníka.

Dodacie podmienky:

  • Tovar, ktorý si zakúpite na www.palenky.com Vám vieme doručiť nasledovným spôsobom:

   Slovenskou poštou

   • Slovenská pošta doručí objednávku na Vašu adresu obvykle do 3 pracovných dní. Pokiaľ Vás Slovenská pošta nezastihne na udanej adrese, zásielka bude uložená na spádovej pošte, kde si ju môžete vyzdvihnúť do 7 dní. Zároveň Vám bude zanechaná správa. Pokiaľ neobdržíte správu z pošty a pritom ste dostali expedičný mail, doporučujeme Vám obrátiť sa na spádovú pobočku pošty, pretože z našej strany bol tovar odoslaný.
   • Cenu dopravy tovaru od dodávateľa na miesto určenia podľa objednávky konečného zákazníka hradí konečný zákazník, t.j. 3,29 €.


   Expres kuriér Slovenskej pošty

   • Expresná kuriérska služba Vám garantuje doručenie objednávky do 24 hodín pri objednávkach realizovaných v pracovných dňoch do 15.30. Poplatok za expresnú kuriérsku službu je 7,27 € (219 Sk). Tovar bude doručený priamo k Vám domov, alebo na Vami určenú adresu. Kuriér Vám telefonicky oznámi čas príchodu. Dobierku zaplatíte priamo kuriérovi.

Zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie:

   • Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu sa vzťahujú záruky podľa dňa uvedeného na obale. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru u pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný dodať nový tovar alebo vrátiť peniaze ak už taký tovar nie je možné dodať.
   • V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na dodávateľa tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

 

 • neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
 • ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou)
 • ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.

Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov:

Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.
Domáca Pálenka LDK,s.r.o. , Horné Turovce
Domáca Pálenka LDK,s.r.o. , Horné Turovce