Podmienky používania webovej stránoky

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku prístupnú z www.palenky.com  vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania webových stránok a že ste zodpovední za dohodu s príslušnými miestnymi zákonmi. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z týchto ustanovení, máte zakázaný prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom a zákonom o ochranných známkach.

2. Použitie licencie

Je udelené povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov na webovej stránke palenky.com iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Ide o udelenie licencie, nie prevod vlastníctva, a podľa tejto licencie nemôžete:

  • upravte alebo skopírujte materiály;
  • použiť materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavenie;
  • pokúsiť sa spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach www.palenky.com;
  • z materiálov odstráni akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke záznamy; alebo
  • prenos materiálov inej osobe alebo „zrkadlenie“ materiálov na akomkoľvek inom serveri.

To umožní www.palenky.com ukončiť činnosť v prípade porušenia ktoréhokoľvek z týchto obmedzení. Po ukončení bude ukončené aj vaše právo na prezeranie a mali by ste zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe. 

Tieto Zmluvné podmienky boli vytvorené pomocou Generátora Zmluvných podmienok a Generátor pravidiel ochrany súkromia.

3. Disclaimer

Všetky materiály na webovej stránke www.palenky.com sú poskytované „tak, ako sú“. www.palenky.com neposkytuje žiadne záruky, môžu byť vyjadrené alebo predpokladané, preto vylučuje všetky ostatné záruky. Spoločnosť LDK s.r.o. ďalej nevydáva nijaké vyhlásenia týkajúce sa presnosti alebo spoľahlivosti použitia materiálov na jej webových stránkach alebo inak týkajúcich sa týchto materiálov alebo stránok prepojených s touto webovou stránkou.

4. Obmedzenie

www.palenky.com alebo jeho dodávatelia nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré vzniknú použitím alebo nemožnosťou používať materiály na Webových stránkach www.palenky.com , aj keď bola spoločnosť LDK s.r.o. alebo jeho splnomocnený zástupca informovaný. , ústne alebo písomne, o možnosti vzniku takejto škody. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

5. Revízie a chyby

Materiály zobrazené na webe www.Palenky.com môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. www.Palenky.com nebude sľubovať, že niektorý z materiálov na tomto webe je presný, úplný alebo aktuálny. www.palenky.com môže kedykoľvek bez oznámenia zmeniť materiály obsiahnuté na svojej webovej stránke. www.palenky.com sa nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

www.palenky.com nekontroloval všetky stránky prepojené na jeho webovú stránku a nezodpovedá za obsah žiadnej takejto prepojenej stránky. Prítomnosť akéhokoľvek odkazu neznamená, že www.palenky.com schvaľuje tento web. Používanie akejkoľvek prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

7. Zmeny podmienok používania stránok

Spoločnosť LDK s.r.o. môže tieto Podmienky používania svojich webových stránok kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto podmienok používania.

8. Vaše súkromie

Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.

9. Rozhodné právo

Všetky nároky súvisiace s webovou stránkou www.palenky.com sa riadia zákonmi SK bez ohľadu na kolízne normy.

Domáca Pálenka LDK,s.r.o. , Horné Turovce
Domáca Pálenka LDK,s.r.o. , Horné Turovce